Mitä tapahtuu, kun ihminen oppii?

Miten ihminen muistaa?


Mitä tulee mieleen:

AIVOT JA OPPIMINEN?

MUISTI?

Muistin tasot (etälukion psykologian oppimateriaaleja)
Kai Vakkurin kirja (BSV Kirja 1995): Kehitä ajatteluasi ja muistiasi: pienet askeleet

Oppimisesta ja opettamisesta
PowerPoint-esitys muistin toiminnasta