ASETA TAVOITTEITA OPINNOILLESI
Voit miettiä opintojasi tavoitteita seuraavien kysymyksien avulla

Tavoitteeni näille opinnoille (aika, tulokset)?
Tavoitteitani oppiaineittain
Tavoitteeni tietylle kurssille

Miksi haluan näihin tavoitteisiin ja miten saavutan näitä tavoitteita?
Toimintasuunnitelmani (vuosissa, kuukausissa, päivissä, viikossa): mitä teen, jotta onnistun?
Mitä minun olisi syytä muuttaa tai tehdä toisin?
Mitä järjestelyjä ja mahdollisia muutoksia tarvitsen toteuttaakseni suunnitelmani?
Paljonko käytän oppituntien lisäksi aikaa opiskeluun viikoittain ja päivittäin?
Missä ja milloin opiskelen oppituntien ulkopuolella? Onko olemassa esteitä suunnitelmani toteutumiselle?
Mitä voin tehdä esteiden vähentämiseksi tai jopa poistamiseksi?
Mistä tiedän eteneväni tavoitteiden suunnassa?
Mitä keinoja, taitoja, tietoja ja ominaisuuksia minulla on, jotta suunnitelmani onnistuu?
Miten motivoin itseni opiskeluun?

Miten palkitsen itseäni edistymisestä ja/ tai osatavoitteen ja/ tai tavoitteiden saavuttamisesta

VINKKEJÄ OPISKELUUN
Älä hätäile.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Aseta tavoitteita opintojasi koskien.
Luo mielikuvia tavoitteeseen pääsemisestä ja onnistumisen kokemuksesta.
Pyri opiskelemaan virkeänä. Riittävä lepo on tärkeää oppimisen kannalta.
Järjestä itsellesi opiskeluaikaa.
Kun epäonnistut tai et ole tyytyväinen saavutuksiisi, mieti mitä voit tehdä toisin. Muuta toimintatapaa!
”Sehän on elämässä parasta... uusi alku joka päivä.”

Kysy aina, kun olet epävarma. "Kysyvä ei tieltä eksy"
Etsi vastauksia.

Mieti, miksi opiskelemasi asia on tärkeä. Mihin tietoa voi käyttää? Netissä voit myös tehdä erilaisia hakuja aiheesta.

KERTAA, KERTAA, KERTAA, KYSY, KYSY JA KYSEENALAISTA
POHDI, POHDI, POHDI
JA MUISTA LEVÄTÄ!

Pohdi, mitä kaikkea tiedät jo etukäteen opittavasta asiasta.
"Ole utelias ja etsi tietoa"
Hanki yleiskuva opittavasta asiasta.
Aloita uuteen asiaan tutustuminen kirjan tai monisteen sisällysluettelosta ja otsikoista.
Silmäile tekstiä läpi. Tee tekstiä ja asioita koskevia kysymyksiä. Keskity, lue ja tee muistiinpanoja. Mieti, mitkä asiat ovat olennaisia. Kertaa keskeiset asiat.
Käytä eri muistiinpanotekniikoita (esim.): nalleviivaus, yliviivaus nmarginaalihuomautukset, merkinnät kirjaan ja tekstiin nmuistiinpanojen kirjoittaminen keskeisistä ja oleellisista asioista käsitekartta (mind map) nmuita tapoja?
Pidä oppimispäiväkirjaa.

PYRI TEKEMÄÄN KYSYMYKSIÄ JA MUISTIINPANOJA OPISKELLESSASI. KERTAA ASIOITA JA MUISTA, ETTÄ TIEDON YMMÄRTÄMINEN HELPOTTAA MUISTAMISTA. SOPIVA VIREYSTILA, KIINNOSTUKSESI JA MOTIVOITUMINEN OPITTAVAAN ASIAAN OVAT OPPIMISESSA OIVIA APUJA

OPPIMINEN ON YKSILÖLLISTÄ
Oppiminen on yksilöllinen asia. Mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmin voit myös ohjata oppimistasi.
Voit pohtia ja laittaa paperille asioita, joissa olet hyvä. Mieti vahvuuksiasi ja asioita, joissa olet onnistunut ja / tai mistä pidät.
Kirjaa myös ylös asioita, joiden oppiminen on sinulle työlästä ja vaikeaa.
On hyvä opetella tuntemaan ja tiedostamaan omaa osaamistaan, omia osaamistarpeitaan ja olla avoin uusille asioille ja tiedoille.

Kysymyksien ja lisäkysymyksien tekeminen sekä vastauksien miettiminen ja pohtiminen auttavat oppimisessa.
Koemme, tulkitsemme ja ymmärrämme opittavia asioita eri tavoin.

Oppia voi monin tavoin. Eri tavat oppia ovat yhtä hyviä. Aiemmat kokemuksemme, arvomme ja sisäinen maailmamme vaikuttaa tapaan, jolla opimme. Opimme näkemällä, kuulemalla, koskemalla, tekemällä, haistamalla, maistamalla… Kokeile eri aistikanavien käyttöä oppimisessa. Kehitä muitakin keinoja lukemisen rinnalle oppia asioita. Mieti sinulle hyviä tapoja ja keinoja oppia.

Tietoa vastaanotamme aistiemme välityksellä Jokaisella on omin tapa vastaanottaa ja käsitellä asioita ja tietoa. Tätä kutsutaan oppimistyyliksi.
Oppimistyyliään voi selvittää esimerkiksi oppimiistyylitesteillä.

OPPIMISPÄIVÄKIRJAAN KIRJOITTAMINEN ON HYVÄ APU OPPIMISESSA
Tavoitteena on muodostaa oma näkemys opeteltavasta asiasta.
Päiväkirja auttaa sinua arvioimaan opiskeluasi ja edistymistäsi sekä käsitteiden, asioiden ja teorioiden oppimista. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on oman opiskelun seuraamista. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on oman oppimisen seuraamista ja arviointia.

Oppimispäiväkirjoja on monenlaisia. Kirjoitukset voivat olla pitkiä tai lyhyitä. Ideana on kirjata vaikkapa vihkoon tai tietokoneelle omin sanoin päivän aikana opitut asiat. Vihkoon voit kirjoittaa lyhyen kuvauksen asioista, joita tunneilla käsiteltiin, mitä ajatuksia sinulle heräsi, mikä jäi mahdollisesti epäselväksi, mistä heräsi lisäkysymyksiä jne. Oppimispäiväkirjaan voi myös liittää piirroksia ja kuvia.
Voit pitää päiväkirjaasi tietokoneella tai ’paperiversiona’. Joku tekee kansioon oppimispäiväkirjaa.
Päiväkirjassa voit arvioida, mitä opit tai mitä osaat sekä, mitä vielä pitäisi oppia.

Kirjaa seuraavia asioita:
Mitä opit?
Mitä kysymyksiä sinulle heräsi?
Jäikö jokin asia epäselväksi?
Ajatuksiasi ja pohdintojasi (eli käytä pohtivaa otetta) Muita huomioita esim lisäkirjallisuuden tai lisämateriaalin etsiminen kirjastoista tai Internetistä

VINKKI: Oppimispäiväkirja on oiva apu oppimisessa ja kiva kaveri jälkeenkin päin. Voit kirjata ylös kokemuksiasi kursseista ja suorituksistasi, jos et ihan päivittäin, niin kokeile viikoittain.