Mitä motivaatio on?


Mistä motivaatiota opiskeluun?
Viime vuoden kurssin tuotoksia aiheesta

Pohdi:

Miten minä voin motivoida itseäni?
Miten voin motivoida parasta kaveriani?
Miten voin motivoida muita koulun ryhmässä?
Miten kouluympäristö voisi motivoida opiskelemaan?
Entä kotiympäristö?
Millä tavalla unelmieni opettaja motivoi minua?
Mistä opiskelumotivaatio koostuu?