Millaisia stressitekijöitä aikuisen opiskeluun liittyy?


riman korkeus (suuret odotukset ja tavoitteet), pitäisi osata asettaa välitavoitteita, vertailu nuorempiin (voi kääntyä myös kannustimeksi), aikataulut, kiire, päiväohjelmien muutos (rutiinit ja rytmit muuttuvat), vanha ei ole vauhtipyörä (oppiminen vaatii enemmän aikaa kuin nuorena), vanhan poisoppiminen työlästä, miten muut suhtautuvat minuun

Mitä pitäisi erityisesti tarkkailla stressin suhteen?


miten vaikuttaa elämään esim. tunteisiin, rauhallisuuteen, sosiaaliset suhteet, tunneherkkyyteen, masennus, ruokahalu, unohtelee asioita, sekava, päänsärky, unettomuus, väsymys, käsiä palelee, allergiset reaktiot, lihaskivut (jännitys), selkäkivut, sydämen rytmihäiriöt, verenpaine

external image 164216599_14b6d8974e_m.jpg Mitä hyvää ja mitä huonoa stressiin voi liittyä?


Miten stressiä voi vähentää?


Linkkejä aiheesta:

Kunto: Stressi ja liikunta
Mielenterveysseura: Stressi ja uupuminen
Nettineuvo: Mitä stressi on?
Nyyti: Stressi ja masennus