Tämän kurssin oppitunnit


Opiskelemme kahden jakson ajan. Oppitunneillä käsitellään keskeisiä aikuislukio-opiskeluun liittyviä teemoja. Aikataulu:

 1. 6.9.07 Miten hyvä oppimiskokemus syntyy? Oppimisen lähteillä
 2. 13.9.07 Oppimisen itsesäätely. Erilaiset tyylit ja erilaiset osaamisen alueet.
 3. 20.9.07 Oppiminen on taitolaji
 4. 27.9.07 Aivot ja oppiminen. Muisti, tarkkaavaisuus ja vireyden säätely.
 5. 4.10.07 Muistiinpanotekniikat
 6. 11.10.07 Lukemisen taito. Hyvä koevastaus.
 7. 29.10.07 Stressi ja stressin säätely.
 8. 5.11.07 Oppimisen apuvälineet: avoimet oppimisympäristöt.
 9. 12.11.07 Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus, jatko-opinnot.
 10. 19.11.07 Motivaatio. Opiskeluun vaadittavien voimien ylläpitäminen.
 11. 29.11.07 Vinkkejä eri oppiaineitten oppimiseen
 12. 3.12.07 Opiskelun sosiaalinen ulottuvuus: ryhmätyöt, jaettu asiantuntijuus, tiimityön taidot, verkostotoiminta.
 13. 10.12.07 Oppimisen esteiden raivaaminen. Elämänlaajuinen oppimisen ilo.


Ensimmäinen versio tästä kurssista syntyy syksyllä 2006 Kotkan aikuislukio OP1-kurssilla. Kurssilla on mukana monenlaisia aikuislukiolaisia: peruskouluopiskelijoita, maahanmuuttajia, eläkeläisiä, työelämässä olijoita, juuri aikuisiän saavuttaneita. Ensimmäisen kurssin aineistosta suuri osa on siirretty toisaalle Seuraavaa kurssia ajatellen sivuilla on säilytetty kehykset uuden kurssin keskusteluille.